PABO: afgestudeerd!

Door sebastius op woensdag 6 juli 2011 21:20 - Reacties (23)
Categorieën: Afstuderen, Onderwijs, Views: 6.536

Er is een klein wonder gebeurd. Nee geen kind, gelukkig niet zeg :P Maar ik ben wel afgestudeerd! De afgelopen maand heb ik een flinke eindsprint gemaakt (10 vakken in een maand vind ik wel een sprint ;) ) maar dan nu toch eindelijk heb ik mijn PABO-diploma (nou ja, ik heb hem nog niet in m'n handen).

Mijn portfolio en mijn scriptie (pdf) werden beiden beoordeeld met een 8. En daar ben ik best trots op!

http://www.hetdigitalepodium.nl/Het_digitale_podium/Welkom_files/hetdigitalepodium_final.jpg

En nu de toekomst in. Ik heb na de zomervakantie een baan als leerkracht in twee groepen 3 (2x 2 dagen) op een OGO-school. Daarnaast heb ik me voorgenomen om op mijn vrije dag het concept van het digitale podium verder uit te werken. Meer theorie, betere onderbouwing en een flink stuk onderzoek. Zie het als mijn 20% tijd ;)

Het voelt erg vreemd, om nu 'klaar' te zijn. Uiteraard ben je nooit klaar. Maar nu wel even rust (hoewel... ik werk deze zomervakantie nog op mijn 'oude' werk, de naschoolse opvang en dat zijn erg leuke maar lange dagen). Vooral geestelijk eventjes gewoon maar 1 ding om me zorgen over te maken en dat is erg fijn.

Via deze weg wil ik ook alle bloglezers die mee hebben gedacht en vooral kritische vragen hebben gesteld ontzettend bedanken. Alle steun en toeverlaat heeft zeker geholpen!

PABO: Een kind helpen met leren lezen (deel 1)

Door sebastius op woensdag 29 juni 2011 22:52 - Reacties (14)
Categorieën: Afstuderen, Onderwijs, Views: 6.920

Mag ik jullie voorstellen aan Sam? Sam van 8 jaar is een casus waar ik vandaag aan zit te werken voor mijn opleiding. Sam heeft een flink leesprobleem en het is aan mij om vast te stellen wat er mis is en een voorstel aan te dragen om het te verbeteren.

En het leek me leuk dit met jullie te delen ;)

Gegevens

Laten we beginnen met de gegevens:

Sam is 8 jaar, 4 maanden. Hij heeft een didactische leeftijd van 11 maanden (11 maanden leesonderwijs, dat is 1 schooljaar en 1 maand, een kind heeft immers 2 maanden vakantie, (en ik dus ook hopelijk ;) )). Hij is na groep 2 naar het Speciaal Onderwijs gegaan.

De volgende testgegevens zijn bekend:

EenMinuut Toets, Score 12, DLE = 7
VisuSynth 1, Score 32, Referentiescore (goed dus)
VisuSynth 2, Score 6, DLE = 4
AVI1a, Tijd = 2' 13', aantal fout = 7, instructieniveau (DLE = 6)
AVI2, Tijd = 2' 55", aantal fout = 13, frustratieniveau

Even wat informatie over deze toetsen:

De EenMinuut toets kennen jullie nog wel, kwam je bij een juf met een stopwatch en mocht je een lijst woorden voorlezen gedurende 1 minuut.

VisuSynth zijn twee toetsen gericht op Visuele Synthese (waarover later meer)

AVI kennen jullie ook nog, verhaaltje voorlezen, je krijgt steeds een standje hoger tot je van beheersniveau (dit kun je), naar instructieniveau (dit kun je met hulp) naar frustratieniveau (dit kun je niet) scoort.

Bij de meeste toetsen komt er een DLE uitrollen. DLE staat voor Didactisch Leeftijds Equivalent, dus als je een score DLE=5 hebt dan scoor je alsof je 5 maanden leesonderwijs hebt gehad.

Waar het nu om gaat is het verschil tussen je didactische leeftijd en de DLE score die je haalt. Zoals je ziet zit er een flink verschil tussen Sam's DL en zijn scores. Zijn leerrendement is lager dan 50% en is dus officieel een 'zeer zwakke lezer'.

Analyse
Tijd voor een probleemanalyse. Sam scoort op alle toetsen zwak maar vooral op VisuSynth 2 scoort hij erg laag.

Kinderen leren als eerste lezen met de elementaire leeshandeling. Heel simpel: b - a - l voeg je samen als bal. Prachtig systeem maar er zijn twee manco's aan deze handeling: het gaat erg langzaam en je raakt in de knoop met wat complexere woorden (bv streep).

Daarvoor heeft je brein Visuele Synthese! Visuele Synthese is het vermogen om clusters letters te herkennen. Dus ipv b - a - l zie je al b - al (al is een cluster dat je al kent). Dat scheelt een hoop tijd, zeker met complexe woorden en het scheelt ook fouten.

Sam valt uit op Visuele Synthese, zoveel is duidelijk. Hij heeft dus moeite met de overgang van het spellend naar herkennend lezen. Nu zijn er twee type kinderen in deze categorie leesprobleem: de spellende lezers en de radende lezers. Kenmerkend aan radende lezers is dat het tempo op AVI toetsen vrij normaal is. Sam is echter vrij langzaam met de AVI toetsen en is dus een spellende lezer (terwijl hij dat eigenlijk niet meer mag zijn).

Samenvatting

Samengevat: Sam is een zeer zwakke lezer. Hij heeft moeite met Visuele Synthese en is een spellende lezer. Hij heeft een leerrendement van minder dan 50%.

Morgen ga ik verder met Sam. Want nu we het probleem weten kunnen we werken aan de oplossing!

PABO: voorbereiden op toets Spelling

Door sebastius op dinsdag 24 mei 2011 22:56 - Reacties (20)
Categorie: Afstuderen, Views: 5.363

Naast de verplichte reken- en taaltoetsen aan het begin van de PABO worden we gedurende de hele opleiding uitgedaagd om onze vaardigheden hierin tot een hoger niveau te brengen (de basiskennistoets is Groep 8+ niveau). Nu op de valreep voor mijn afstuderen wordt het tijd dat ik de confrontatie aanga met mijn enige nemesis: het tentamen 'Eigen Vaardigheid Spelling' uit het derde jaar.

Nu spel ik naar mijn idee best redelijk. Een paar foutjes her en der zou de pret niet mogen drukken. Nou in dit geval wel. Voor dit tentamen dien ik niet alleen uitstekend te spellen, ik hoor ook de bijbehorende spellingsregels te kunnen citeren. En laat memoriseren van diverse arbitraire regels nou net niet mijn forté zijn...

Maar: een en ander was ook te wijten aan mijn leerstijl. Deze was op zijn zachtst gezegd bijna niet bestaand. Ik klooide wat op het laatste moment.

Maar nu is het serieus. Ik wil een diploma en rap wat! En daarom heb ik mezelf een doel gesteld. Ik ga deze toets halen. Over twee weken. Ik ga me er op voorbereiden. En als laatste: ik wil een 9 halen. Even ter beeldvorming: dat is dan 9 keer het cijfer van de vorige keer dat ik dit tentamen heb geprobeerd.

Genoeg 'lief dagboek'. Aan de slag. En jullie mogen meegenieten van mijn tragische twee weken in de Nederlandse spelling. Je kunt ook meedoen, dat lijkt mij wel gezellig. Maar ik begrijp het ook als je gewoon lekker gemeen vanaf de zijlijn toekijkt.

Diagnose van de problematiek

Via CambiumNed deed ik als eerste Test 1, de basistest. Hieruit kwamen een paar foutjes:

groenteboer - groentenboer
noordnoordoost - noord noordoost
parapluus - paraplu's
Noord-Hollander - Noordhollander
baby's - babies

Dit is te overzien. Laten we eens kijken waar het in deze ronde mis gaat met hulp van het groene boekje:

groenteboer - groentenboer

Dit is een samenstelling met tussenletters -e- of -en-

Het linkerdeel (groente(n)) is een zelfstandig naamwoord. Was het dat niet, dan was het sowieso -e-. Het linkerdeel heeft een meervoud dat eindigt op -en én op -es (groenten en groentes mogen allebei). Dan schrijf je dus -e

Het correcte antwoord was dus groenteboer.

noordnoordoost - noord noordoost

Dit is gewoon een samenstelling. Een spatie is niet nodig, sterker nog, het maakt het minder duidelijk dat het bij elkaar hoort.

Het correcte antwoord was dus noordnoordoost.

parapluus - paraplu's

Het enkelvoud is paraplu. Dit woord eindigt op een lange klinker (je hoort parapluuu). Het grondwoord eindigt op een lange klinker die we met één letterteken en zonder accent schrijven, en dus schrijven we de apostrof voor de meervouds-s.

Het correcte antwoord was dus paraplu's

Noord-Hollander - Noordhollander

Deze valt onder de regel 'een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter'. De naam van de windstreek is deel van de aardrijkskundige naam, dus ook die krijgt een hoofdletter.

Het correcte antwoord was dus Noord-Hollander

Baby's - Babies

Het enkelvoud is 'baby'. Achteraf klinkt het simpel, je moet dus exact dezelfde regel toepassen als bij 'paraplu'. Lange klinker op het einde zonder accent, dus apostrof en meervouds-s. Logisch ook, je gaat niet zomaar woorden verbouwen als het niet nodig is ;)

Het correcte antwoord was dus Baby's

Even nog kort voor alle opgaven van test 1 de spellingsregels voor zover boeiend:

1) boze -
2) Catalogus - Uitheems woord, woordenlijst is bepalend.
3) september - indeling van de tijd -> geen hoofdletter
4) Freds etui - Bezitsvorm van zelfstandig naamwoord, regelmatige vorm -> bezit-s
5) Paraplu's - zie boven
6) Voorzorgsmaatregel - Samenstelling, hoorbare tussenklank
7) Bureaus - Speciaal meervoud, woorden die eindigen op een klinker met twee letters of meer.
8) Product - Uitheems woord, woordenlijst is bepalend.
9) Noordnoordoost - zie boven
10) Fotografen - (kon ik niet vinden)
11) Noord-Hollander - (zie boven)
12) hbo'er - Afleiding krijgt een apostrof
13) Poriën -
14) Musici - (woordenlijst)
15) Ski's - Zie paraplu's, zelfde regel.
16) 's-Hertogenbosch - Tweedelige aardrijkskundige naam schrijven we met koppelteken
17) uitspelen - samenstelling
18) zondagmorgen - samenstelling
19) Baby's - zie boven
20) namelijk - afleiding schrijf je zonder tussen-n
21) Pannenkoek - linkerdeel is zelfstandig naamwoord met meervoud op -en en geen -es.
22) Brabander - afleiding op basis van een aardrijkskundige naam
23) Kieviten - Uitzondering, geen klinkerverdubbeling op het einde van een gesloten lettergreep omdat het eindigt op onbeklemtoond -it
24) Groenteboer (zie boven)
25) september - Indeling van de tijd krijgt geen hoofdletter

update Laatste woorden toegevoegd van toets 1.

[scriptie] Het digitale podium (NML - PABO)

Door sebastius op zaterdag 12 maart 2011 22:26 - Reacties (24)
Categorieën: Afstuderen, Onderwijs, Views: 4.591

Het heeft een tijd geduurd, maar mijn scriptie over goed ICT gebruik in het basisonderwijs is af. Het is een mooi werkstuk geworden en ik wil het graag met jullie delen.

Het digitale podium

Ook zou ik graag feedback willen over taal-, zet- en spelfouten. Laat ik er een prijs voor uitloven: ik bied een mooie taart of lekker bier voor degene die de meeste fouten kan achterhalen :)

NML: Film Computergebruik Basisschool

Door sebastius op maandag 24 januari 2011 12:18 - Reacties (25)
Categorieën: Afstuderen, Onderwijs, Views: 3.864

Voor een wedstrijd heb ik een minifilm gemaakt over hoe we op onze school computers gebruiken. Ik denk dat geen enkele basisschool zo ontzettend ver is met multimedia (met als insteek dat kinderren hier zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan én dat het inzetbaar is als extra onderwijsmethode):