New Media Labs: Lego WeDo in actie!

Door sebastius op zondag 31 oktober 2010 10:32 - Reacties (4)
Categorieën: Afstuderen, Onderwijs, Views: 3.565

Donderdag zijn twee heren uit groep 8 bezig geweest met Lego WeDo. Ze hebben als eerste kinderen zelfstandig gewerkt aan twee opdrachten, de dansvogels en de krokodil.

Taal blijkt geen grote barrière te zijn: Ik had slechts één opdracht vertaald naar het Nederlands. De heren verklaarden dat het niet uit maakte en dat ze best er mee konden werken. Voor technische diepgang is het wel wenselijk dat de kinderen de opdrachten goed begrijpen, om te voorkomen dat ze enkel wat gaan rommelen.

Na afloop heb ik de kinderen geïnterviewd over hun visie op hoe het Lego beheerd en uitgelegd moet worden.

Vrijdag heb ik weer twee heren aan het werk gezet met WeDo. Wederom werden twee oefeningen gebouwd. Er was een bijzondere eyeopener toen duidelijk werd dat je de computer echt kunt gebruiken om iets toe te laten voegen aan het spel, in dit geval was de computer een scorebord voor het voetbalspel dat ze gemaakt hadden. Ook technische beperkingen als “de sensor zag het niet” werden duidelijk.

De uiteindelijke insteek is dat kinderen de Lego sets zelfstandig gaan beheren, dus uitleen, inname, controle en instructie worden door de oudsten gedaan. Met de afgelopen twee succesvolle dagen zie ik dat met vertrouwen tegemoet.

Eerdere posts over dit project:

De introductie van het New Media Labs idee
De eerste stappen in de uitwerking van het plan
Een experimentje met Lego Wedo
De rekenfilmpjes voor het iKlas project (voor op de iPods dus)
Resultaten iKlas starttoets

New Media Labs: Resultaten iKlas starttoets

Door sebastius op zondag 24 oktober 2010 11:38 - Reacties (13)
Categorieën: Afstuderen, Onderwijs, Views: 3.045

Om goed te kunnen meten of het iKlas project zin heeft, moet er eerst een starttoets uitgevoerd worden. Deze starttoets had een vrij eenvoudige vraag:

Hoe los jij de som 1234 + 961 op?

Een som die niet te eenvoudig is maar ook niet nodeloos complex. Er zit één overschrijding van het tiental in en verder niks bijzonders. Een som waar je van zou mogen verwachten dat een gemiddeld kind uit groep 6 het aan zou kunnen.

Deze vraag stelde ik als interview aan een kind, waarna het kind mij mocht uitleggen hoe het dit probleem aan zou pakken. Daarna stelde ik de rest van de vragen:

• Weet je ook andere manieren om deze som op te lossen?
• Gebruik je die andere manieren ook?
• Waarom (niet)?
• Welke manier zou je uitleggen aan een ander kind dat goed is in rekenen?
• Welke manier zou je uitleggen aan een ander kind dat niet zo goed is in rekeken?

Het interview is bewust zo ‘neutraal’ mogelijk gehouden. Ik heb nergens gezegd of het antwoord goed of fout is (dit heb ik van te voren uitgelegd aan de kinderen) en kinderen alleen aangemoedigd hun strategie uit te leggen (daar gaat het immers om!). Met kleine doorvragen kon ik de ‘uit het hoofd’ werkers ook snel uitpluizen.

De resultaten gingen alle kanten op. Er zijn kinderen die alledrie de strategieën beheersen zonder fouten en kinderen die eigenlijk er niet veel van bakken. Ook zijn er kinderen met een ‘eigen’ strategie die weliswaar het correcte antwoord opleverde, maar waarvan ik vermoed dat hun gebruikte strategie uiteindelijk problemen op gaat leveren.

Problemen zijn te vinden in het incorrect toepassen van de strategie, bijvoorbeeld van links naar rechts werken bij kolomsgewijs rekenen (wat natuurlijk prima kan, zolang je het goed doet).

Er was een bijzondere gelijkenis bij een aantal kinderen die een fout maakten bij de getallenlijn. Ze rekenden het verschil uit tussen de twee getallen van de som! Deze heb ik hieronder afgebeeld.

http://web.me.com/sebastianoort/New_Media_Labs/Weblog/Artikelen/2010/10/12_Resultaten_iKlas_starttoets_files/shapeimage_2.png http://web.me.com/sebastianoort/New_Media_Labs/Weblog/Artikelen/2010/10/12_Resultaten_iKlas_starttoets_files/shapeimage_3.png


Uiteindelijk ga ik uit deze 27 kinderen een viertal kiezen die het gemiddeld niet té slecht doen.

Morgen gaan we starten met de iPods, ik ben echt ontzettend benieuwd wat het gaat doen!

Eerdere posts over dit project:

De introductie van het New Media Labs idee
De eerste stappen in de uitwerking van het plan
Een experimentje met Lego Wedo
De rekenfilmpjes voor het iKlas project (voor op de iPods dus)

New Media Labs: Rekenen met iPods!

Door sebastius op woensdag 13 oktober 2010 11:31 - Reacties (11)
Categorieën: Afstuderen, Onderwijs, Views: 4.212

Voor het iKlas project (extra ondersteuning in de klas dmv iPods met Rekeninstructies) ben ik de afgelopen dagen flink bezig geweest om filmpjes te schieten.

Degenen die niet (meer) bekend zijn met baisschool rekenen: We leren de kinderen drie manieren aan om een standaard optelsom uit te voeren: Met de getallenlijn, tussen streepjes en onder elkaar. Waarom drie? Zodat een kind niet een kunstje kan, maar inzicht gaat krijgen in getalrelaties. Uiteindelijk kan het kind zelf kiezen voor een dominante strategie. Het probleem is momenteel dat zeer weinig kinderen de drie strategieën correct beheersen. Vaak kennen ze er maar ééntje en die wordt niet correct uitgevoerd.

Onderstaande filmpjes (de drie strategieën en een extraatje met het telraam voor de écht zwakke leerlingen) komen dus op de iPods. Ik heb gisteren elk kind geïnterviewd over hun rekenkennis en aan de hand daarvan selecteer ik een viertal kinderen die de komende maand dus de iPods mogen gebruiken. Aan het eind van de maand interview ik wéér alle kinderen om te kijken of de iPodders ten opzichte van hun klasgenoten significant verbeterd zijn.


Eerdere posts over dit project:

De introductie van het New Media Labs idee
De eerste stappen in de uitwerking van het plan
Een experimentje met Lego Wedo

New Media Labs: Lego WeDo en Scratch

Door sebastius op maandag 11 oktober 2010 15:01 - Reacties (9)
Categorieën: Afstuderen, Onderwijs, Views: 3.528

Even een proefje van de spullen voor het Robotlab:Dit is een doosje Lego WeDo (Lego met een USB hub waar 2 contacten op zitten voor een sensor of motor) en de opensource programmeertaal Scratch

Erg grappig speelgoed zo, vind je niet?

Eerdere posts over dit project:

De introductie van het New Media Labs idee
De eerste stappen in de uitwerking van het plan
Een experimentje met Lego Wedo

New Media Labs: Work in Progress!

Door sebastius op zondag 10 oktober 2010 12:09 - Reacties (6)
Categorieën: Afstuderen, Onderwijs, Views: 3.158

Mijn vorige post over mijn afstuderen is alweer een tijdje geleden. In de afgelopen maand is er best veel gebeurd. Het voorstel van de vorige keer is flink bijgeschaafd en beter passend in het budget.

Overwegingen

De aanpassingen zijn deels het gevolg van de volgende overwegingen:
Zelfstandigheid
De achterliggende gedachte bij het hele project is dat kinderen ZELF aan de slag gaan. Leerkrachten mogen niet/nauwelijks extra belast worden. Dit moet terug te vinden zijn in het materiaal en de software, het moet dus aanspreken en inspireren, maar ook in hoe stabiel alles draait met minimaal onderhoud (1x per jaar even 'doorlichten').
Olievlek principe (Child driven education)
In het verlengde van het bovenstaande punt, zelfstandigheid, willen we ook dat kinderen elkaar motiveren en leren. Er is helaas in het basisonderwijs weinig tijd voor leerkrachten om dit soort projecten te begeleiden. Handiger is om een paar 'stagairs', lees: een paar wizzkids uit de bovenbouw, in te zetten.

Hoe dit werkt? Kijk eens het volgende filmpje van Sugata Mitra: the child-driven education (met dank aan Gaming247):

[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=UixwuYtImZ4] [YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=UTyDLyIZwYk]

Dit filmpje kreeg ik bij de reacties op mijn vorige post toegespeeld en het dekt de lading super.

Vanuit het team verspreid ik dus de basiskennis onder een aantal kinderen. Deze gaan er zelf mee rommelen en leren zichzelf en anderen nieuwe dingen. Met projecten, opdrachten en wedstrijdjes motiveren we de kinderen te excelleren.
Klein starten
In vergelijking met het oorspronkelijke plan is mijn afstuderen in volume flink afgeslankt. Het aangevraagde budget van bijna 4000 euro was best fors, zeker voor een paar projecten die je beter als 'pilot' kunt benaderen.

Robotlab: 1 PC met Lego Wedo set (capaciteit 2 leerlingen)
Muziekstudio: oude Powermac G5 met Garageband (afkomstig uit filmlab), mengpaneel en keyboard
Filmlab: 1 nieuwe iMac voor filmbewerking en iTunes ter vervanging van de verouderde powerMac
iKlas: 2 iPod touches (ipv 4).

De gedachte achter het inkrimpen: Zodra er positieve resultaten zijn (vooral bij het iKlas project (digitale leerondersteuning dmv iPods)) dat er een innovatiebudget wordt aangevraagd om het project groot uit te kunnen voeren.

Lopende projecten

Muzieklab
Het muzieklab is op het hardwaregebied zo goed als klaar. De oude Powermac uit de filmstudio is fris opnieuw ingericht en schoongemaakt. Het USB muziek-keyboard is gevonden en getest en er blijkt ook nog een mengtafel op school te liggen die te gebruiken is. De komende weken wordt het 'hok' voor het muzieklab opgeruimd, geverfd en klaargemaakt. De software heb ik getest met een leerkracht die ontzettend van muziek is (maar niet van computers) en zij is helemaal enthousiast. Ook kinderen die zelf hun eigen muziekspel hebben opgenomen waren erg onder de indruk. We hebben ook al het eerste project/wedstrijd bedacht: Maak een soundtrack voor een scene uit het boek 'in naam van de Vrijheid', het vervolg op in het spoor van de Rode Leeuw

Todo: Instructiekaarten/filmpjes maken en werkplek inrichten.
Robotlab
De ICT stagair heeft een PC schoongeveegd en klaarstaan. Het Lego WeDo is besteld en deels binnen (de blokjes wel, de CD's met software nog niet...). De plek is uitgekozen, er moet nog wel een tafel komen.

Todo: Werkplek inrichten, Instructiekaarten maken
iKlas
iKlas is mijn 'pet project'. Hier heb ik echt nog meer zin in dan de overige projecten. Momenteel ben ik bezig met het opnemen van instructiefilmpjes van ongeveer anderhalve minuut per stuk.Dit blijkt echter best lastig te zijn. Je moet zeer efficient met de leerstof omgaan en ook nog eens consequent dezelfde benamingen gebruiken :P. Ach, het is een unieke ervaring :P

Ook ben ik al begonnen met de enquete en de starttoets op te stellen die na de herfstvakantie afgenomen gaan worden. De leerkracht van de 'proefklas' is erg geïnteresseerd in de resultaten en het project.

De insteek van iKlas is dat het een kleinschalig onderzoek is naar de meerwaarde van digitale hulpmiddelen in de klas: Als je kinderen informatie '24/7' tot hun beschikking stelt, wat kunnen ze dan bereiken?

Todo: Filmpjes afmaken, starttoets afnemen, begeleiden, eindtoets afnemen etc.

Eerdere posts over dit project:

De introductie van het New Media Labs idee